TRANSPORT POMOCY HUMANITARNEJ DLA UKRAINY, 28.04.2023

TRANSPORT POMOCY HUMANITARNEJ DLA UKRAINY, 28.04.2023

To już kolejny transport, tym razem z żywnością.

Dzięki aktywnej pomocy Dyrekcji i pracowników firm, REST URBiS i Metal Process został zorganizowany zakup konserw mięsnych w puszkach.

W dniu 28.04.2023 paleta z  żywnością – 1440 kg została przekazana w Kijowie dla SIŁ ZBROJNYCH UKRAINY w celu rozdzielenia wśród ludności cywilnej żyjącej w strefie walk.